Làm thế nào để thu thập một bộ tóc giả
- Jul 20, 2017 -

1. Khi bạn không mặc một bộ tóc giả, cùng với kiểu tóc ban đầu sẽ chải tóc, và sau đó đặt trên khung tóc dành riêng, vị trí tóc dài theo chiều dọc tự nhiên.

2. Nếu không được đeo trong một thời gian dài, trong bộ sưu tập trước, trước tiên với lược đặc biệt, xà phòng chăm sóc sắc đẹp lỏng, khô tự nhiên, đưa vào hộp, không để cho nó được một cái gì đó áp lực, mặc trước khi sử dụng đặc biệt Chăm sóc tóc chất lỏng để duy trì liên lạc của tóc giả với hiệu ứng bóng, gió khô.