Phân tích của thị trường tóc thực
- Jul 20, 2017 -

Hiện nay, người đàn ông tóc nguyên liệu thị trường, một loạt các sản phẩm tóc người có, thị trường thực tế của Trung Quốc xử lý tóc giả đã bắt đầu vào cuối triều nhà Thanh, cho đến nay đã có một thế kỷ của lịch sử,

Hiện nay, thị trường vật liệu tóc người có xu hướng giai đoạn trưởng thành, cạnh tranh giá cả rất khốc liệt, một số nhà sản xuất vô đạo đức, trong một lợi nhuận hướng, pha trộn của phong cách đã được rất nghiêm trọng.

Các phương tiện chính của sự giả dối là ở giữa tóc người với giá thấp của động vật tóc và thậm chí cả nhiệt độ cao lụa, những con vật này sau khi chế biến thịt, không chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm, rất khó để phân biệt tính xác thực của nó, Ngay cả khi nó có thể được nhìn thấy rằng không có một gốc để lựa chọn, những người thiếu kinh nghiệm can thiệp cẩn thận.