Khách hàng hiển thị và phản hồi:

Các điều khoản và điều kiện
1. Hoàn tiền / Hoàn phí được chấp nhận trong vòng 7 ngày sau khi nhận được gói hàng;
2.Để tránh giao hàng bị mất, trả lại phải được sắp xếp bằng đường hàng không đăng ký, cũng, lệ phí vận chuyển trở lại phải được trả bởi người mua;
3. Vui lòng làm cho sản phẩm giữ trạng thái ban đầu, nếu phù hợp với bạn, chúng tôi chỉ chấp nhận không bị hư hỏng;
4. Các sản phẩm tùy chỉnh không thể được hoàn lại, vì vậy hãy chắc chắn rằng tất cả các mục chính xác trước khi thực hiện lệnh.